"; $ztoday = getdate($date); $zyr = $ztoday[year]; //echo "
"; $zm = $ztoday[mon]; //echo "
"; $zd = $ztoday[mday]; $zy=$zyr; } } if ($zm < 10){$zm = "0$zm";} if ($zd < 10){$zd = "0$zd";} $tarikh = "$zyr$zm$zd"; $api = "http://hijrah.mfrapps.com/api/hijrah-api.php?tarikh=$tarikh"; //echo $tarikh; //echo $api; $xml = simplexml_load_file($api); //var_dump($xml); $ymasihi = $xml->masihi->year; $mmasihi = $xml->masihi->month; $mmasihi_full = $xml->masihi->month_name; $dmasihi = $xml->masihi->day; //echo "$dmasihi-$mmasihi-$ymasihi"; $yhijrah = $xml->hijrah->year; $mhijrah = $xml->hijrah->month; $dhijrah = $xml->hijrah->day; //echo "$dhijrah-$mhijrah-$yhijrah"; ?> <? echo "$dhijrah $mhijrah $yhijrah"; ?>H bersamaan <? echo "$dmasihi $mmasihi_full $ymasihi"; ?> | Kalendar Hijrah H bersamaan | Kalendar Hijrah" /> bersamaan . Widget yang memaparkan tarikh dalam format Hijrah. Anda boleh juga menukar tarikh pilihan dalam format masihi kepada format hijrah.">

 

H

bersamaan


Pilih Tarikh Anda